Skip to content
30.3.2022

Huhtikuun jäsentiedote

JÄSENKIRJE/ MEDLEMSINFO Huhtikuu 2022
Hyvä reserviläinen!
Kevät etenee luonnossa pikkuhiljaa ja palautamme samalla toimintaamme normaalioloihin sekä suunniteltuun toteutukseen.

Huhtikuun kuukausikokous 6.4.2022 kello 19.00 alkaen
Kirkkonummen seudun reserviläisten ja Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys yhteisen kuukausikokouksen aiheena on alueellinen valmiuskeskus AVAK Kirkkonummen kunnassa. Lisäksi käsitellään kunnan valmiussuunnittelua ja varautumista, kansainvälisen nykytilanteen vaikutusta kuntaan sekä väestönsuojelua ja evakuointia kunnan turvallisuuspäällikön Kasperi Launiksen toimesta. Kotisivujen tapahtumaosion lomakkeella voit tilata itsellesi myös etäyhteyden Teams-linkkinä kokoukseen 4.4.2022 klo 21.00 mennessä. Linkki toimitetaan 6.4. aamupäivän aikana. Kokouspaikkana poikkeuksellisesti Kirkkonummen kuntatalo. Sisäänkäynti kokoukseen 6.4.2022 kello 18.40 alkaen Asemantien puoleisesta sivuovesta, Oven edessä on opaste ja ovea avataan yhdistysten jäsenille kello 19.00 asti.

Yhdistyksen kevätkokouksen saldoa 2.3.2022
Paikan päälle ja virtuaalisesti saimme kuitenkin mukavasti koolle jäseniä yhdistyksen varsinaiseen kevätkokoukseen 2.3. Kokouksessa suoritettiin sääntömääräiset velvoitteet kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen. Lisäksi ennen kokousta poolisihteeri Markus Lassheikki piti mielenkiintoisen esityksen Huoltovarmuusorganisaation toiminnasta. Kokouksessa julkistettiin vuoden 2021 reserviläinen, joka on jäsenemme Pekka Kumpula. Toivotamme Pekalle onnea ja kiitämme aktiivisesta panoksesta yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Laivatykki-kiertopalkinto matkasi jälleen Kirkkonummelle
Uudenmaan reserviläispiiri päätti vastaavasti kevätkokouksessaan 17.3. myöntää yhdistyksellemme neljännen kerran peräkkäin Laivatykki-kiertopalkinnon. Palkinto myönnetään edellisen toimintavuoden aikana eniten jäsenmääräänsä kasvattaneelle piirin yhdistykselle.

Runsaan jäsenmääräkasvun vaikutuksesta yhdistyksen ampumatoimintaan
Yhdistyksen hallitus on päättänyt tilanteesta johtuen seuraavaa:
1. Toistaiseksi puomilistalle hyväksytään jäsen, jolla on jäsenmaksu maksettu ja voimassaoleva ampumaturva sekä joku seuraavista:
• Turvallisen ampujan kurssi suoritettu hyväksytysti (SRA/practical)
• Oma kalusto ja siihen asianmukaiset luvat
• KirkRes/Ups jäsenen suositus
Kaikki mainitut on luonnollisesti todistettava.
2. Jäsenille, joilla ei ole mitään mainituista, suositellaan osallistumista MPK:n kurssille ampumatoimintaan tutustumiseksi.

Lisäksi järjestetään uusille jäsenille ampumatoiminnan tutustumistilaisuus, jossa esitellään myös yleisesti yhdistyksen toimintaa. Ajankohtana on todennäköisesti heinäkuun alku ja asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Nygård ojensi Vuoden 2021 reserviläispalkinnon Pekka Kumpulalle

Toivottamme kaikille jäsenillemme hyvää kevään jatkoa, tervehtien hallitus