Skip to content
24.4.2022

Oletko kiinnostunut valmiustoiminnasta?

Oletko kiinnostunut valmiustoiminnasta? Tarjolla mahdollisuus toimia edustajana kunnan alueellisessa valmiuskeskustoiminnassa!

Alueellinen valmiuskeskustoiminta (AVAK) on osana Kirkkonummen kunnan paikallista kokonaisvarautumista ja valmiussuunnittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa häiriötilanteissa kunta voi kutsua avukseen vapaaehtoisia henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka auttavat kuntaa palvelutuotannon toteuttamisessa. Lisäksi AVAK tuottaa paikallista tietoa kunnan omalle johtokeskukselle tilannekuvan muodostamista varten. Alueelliset valmiuskeskukset toimivat kuntakeskuksessa, Masalassa ja Veikkolassa.

AVAK:n toimijoista suuri osa on vapaaehtoisia henkilöitä. Koska toiminta on kunnan omaa toimintaa ja se liittyy kunnan johtaman valmiussuunnittelun kokonaisuuteen, näissä alueellisissa valmiuskeskuksissa on myös vapaaehtoisten lisäksi kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.

Tekijöitä tarvitaan toimimaan alueellisten valmiuskeskusten vastaavina päälliköinä, varapäälliköinä, viestipäivystäjinä, tilannepäivystäjinä, toimintakoordinaattoreina sekä tilanneyhteyshenkilöinä. Henkilöt koulutetaan näihin tehtäviin yhteistyössä koulutuksessa, jossa on mukana Järvenpää, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi ja Tuusula. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa. Käytännön harjoittelu tapahtuu Kirkkonummella paikallisharjoituksen yhteydessä syyskuussa 2022. Hakuaika koulutukseen alkaa 8.4.2022 ja päättyy 2.5.2022. Ilmoittautuminen osoitteessa https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157425 (edellyttää kirjautumista MPK:n koulutusrekisteriin).

Koska AVAK on osa kunnan valmius- ja väestönsuojelutoimintaa, koulutuksen jälkeen toimintaan sitoutuville tehdään kirjalliset sitoumukset osallistumisesta.

AVAK:n henkilöstö ja keskeiset tehtävät:

Nimike Keskeiset tehtävät
Päällikkö

 

-toimii tehtävänantajan luovuttamalla virkavastuulla
– huolehtii valmiuskeskuksen järjestelyistä sekä johtaa yleistä toimintaa
Varapäällikkö

 

– huolehtii valmiuskeskuksen järjestelyistä sekä johtaa yleistä toimintaa
Viestipäivystäjä -vastaa tilannekeskuksen viestiyhteyksistä sekä viestin- että tiedon kulusta.
Tilannepäivystäjä -tukee päällikköä muodostamalla tilannekuvaa.
Toimintakoordinaattori -ylläpitää tiedon valmiuskeskuksen palvelutoiminnasta.
Tilanneyhdyshenkilö -pitää yhteyttä valmiuskeskuksessa palveluja tuottaviin tahoihin.

Koulutuksen askelmerkit ovat seuraavat:

  • Hakuaika: Hakuaika alkaa 8.4. ja päättyy 2.5.2022.

Ilmoittautuminen ja hakulomake osoitteessa: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157425

  • Toukokuussa viikoilla 18–19 osallistujille lähetetään vahvistuskirje
  • Ensimmäinen etäopetus 12.5. kello 18–20 yhteinen Teams-aloitus, jossa käydään varautumisen perusteet kaikille läpi ja annetaan verkkotehtäviä
  • Toukokuun 24. päivä kello 18–20 toinen etäopetus Teams ja sen jälkeen siirtyminen omiin tilannehuoneisiin ja verkkotehtäviä
  • Viikot 25–31 kesätauko, mahdollisuus omaehtoiseen harjoitteluun verkossa
  • Elokuun 18. päivä kolmas etäopetus kello 18–20 Teams
  • Syyskuun 3. päivä yhteinen tilanneharjoitus kello 9–16.

Mukana kouluttamassa on Maanpuolustuskoulutus MPK ja MPK:n kurssialusta toimii ilmoittautumisalustana sekä verkko-opinnoissa (MPKMoodle). Lisätietoja saat valmiussuunnittelija Juha-Matti Koskiselta. Jos innostuit, ota yhteyttä Juha-Mattiin ja kerro, mistä roolista olet kiinnostunut!  juha-matti.koskinen[a]kirkkonummi.fi